Zorgt tutoyeren voor een toegankelijker weblandschap?

Regelmatig slenter ik door het weblandschap op zoek naar goed en minder goed geschreven websites. Wat mij opvalt is dat er steeds meer wordt aangesproken in de jij-vorm. Ik vraag me af wat de achtergrond hiervan is. Is het een of andere trend? Of zit er meer achter? Ik kan me namelijk voorstellen dat een organisatie het nodig vindt om de afstand tot de lezer kleiner te maken. En door de lezer persoonlijk aan te spreken, willen zij wellicht de website toegankelijker maken.

Het weblandschap toegankelijk voor iedereen? - Bernadette Corzilius

Toegankelijkheid is meer dan taalgebruik

De toegankelijkheid van een website wordt niet alleen bepaald door het taalgebruik. Er zijn veel mogelijkheden om de toegankelijkheid te vergroten. Verschillende aspecten spelen daarbij een rol, zoals visuele of auditieve beperkingen, opleidingsniveau en achtergrond. Er is een Nederlands kwaliteitsmerk voor toegankelijke websites. Om hiervoor in aanmerking te komen wordt de site getoetst aan een aantal webrichtlijnen. Deze stellen eisen aan het kleurgebruik, de navigatie, de vindbaarheid, het CMS systeem en uiteraard de content.

Er zijn veel richtlijnen voor doelgroepen met een visuele, auditieve of motorische beperking. In de praktijk betekent dit bijvoorbeeld: de mogelijkheid om de letters te vergroten, een strak lettertype, niet te veel kleurgebruik en een voorleesfunctie.

Eisen aan leesvaardigheid

Ook aan de leesvaardigheid van de tekst worden eisen gesteld om de toegankelijkheid te bepalen. Hoe meer de standaard richtlijn van drie jaar middelbare school wordt benaderd, des te groter de kans dat een website in aanmerking komt voor het waarmerk. De tekst moet begrijpelijk zijn en niet dubbelzinnig. Denk ook aan korte zinnen en betekenis van afkortingen en vakjargon.

Toegankelijkheid is meer dan jij-vorm alleen

Om terug te komen op mijn vragen in de eerste alinea: ik denk dat het voor de lezer niet uitmaakt of hij wordt aangesproken in de jij-vorm of u-vorm. Het gaat erom dat de webtekst toegankelijk is op meerdere fronten. Een tekst die begrijpelijk is en uitnodigt tot verder lezen. Kortom: een tekst waar je u tegen zegt.

Deel dit artikel via:
  • 0
  • Share on Google+
  • 0

Reacties (0)


Plaats een reactie