Marketing Makkelijk Gemaakt: Wat is marketing?

Dit is het eerste artikel uit de serie ‘Marketing Makkelijk Gemaakt’. Deze serie artikelen is er op gericht om sollicitanten voor marketing en communicatie vacatures een heldere en vooral simpele uitleg voor handen te laten hebben over het vakgebied.

Marketing is vanuit business perspectief een pr(m)achtig vakgebied, maar helaas vaak door mysterie en engelstalige vaktermen omgeven. Door zaken simpel en in begrijpelijke taal te vertellen, voelt een gesprekspartner zich op zijn gemak en ontstaat er ruimte voor een écht gesprek.  

Marketing Makkelijk Gemaakt: Wat is marketing?

Geen eenduidige marketing definitie

Lees een aantal vacatures voor marketingfuncties eens goed door en je zult er achter komen dat er heel veel verschillende omschrijvingen, interpretaties en definities over marketing de ronde doen. En allemaal hebben ze waarschijnlijk wel een kern van waarheid…. Maar wat is marketing dan precies?

Tijdens de eerste les Marketing en Strategie van een HBO opleiding laat ik mijn studenten (volwassenen die studeren naast hun baan) de definitie van marketing van de Amerikaanse marketing goeroe Philip Kotler voorlezen: "the science and art of exploring, creating, and delivering value to satisfy the needs of a target market at a profit.  Marketing identifies unfulfilled needs and desires. It defines, measures and quantifies the size of the identified market and the profit potential. It pinpoints which segments the company is capable of serving best and it designs and promotes the appropriate products and services.” 

Dat heeft meestal een wat glazige blik in de ogen van de student tot gevolg. Vervolgens laat ik ze de Nederlandse vertaling lezen… Helaas: ook dat schept helaas weinig verheldering.

Hoe kun je van deze mensen verwachten dat zij straks succesvol gaan solliciteren op één van de eerder genoemde marketingfuncties, als ze niet uit de voeten kunnen met de algemeen geldende definitie van marketing? En hoe krijg ik hen zover dat ze niet alleen weten wat marketing is, maar dat ze daags na mijn lessen het geleerde ook direct kunnen toepassen in hun werk, dit kunnen zelf uitleggen aan collega’s en hun manager kunnen overtuigen met hun plannen?  Kortom: hoe maak ik échte marketeers van ze?

Daarvoor moet ik de theorie zo vereenvoudigen dat de studenten in plaats van een heel boek, slechts één begrip of enkele woorden hoeven te onthouden. Dat kunnen ze namelijk wel onthouden, direct in de praktijk brengen en uitleggen aan collega’s. Of aan gesprekspartners tijdens een sollicitatiegesprek. 

Marketing: de kunst van het hebberig maken

Ik heb de definitie van Kotler over marketing teruggebracht naar de essentie: ‘De kunst van het hebberig maken.’ Als mensen hebberig worden van het aangeboden product, dan zijn zij daar nieuwsgierig naar. Dan willen zij meer weten, meer proberen en aan anderen meer vertellen over hun (aanstaande) aankoop. Dat is gunstig. Niet alleen omdat je als bedrijf dan meer verkoopt, maar ook omdat de kans op herhalingsaankoop groter is. Of dat zij andere mensen overtuigen van het feit dat ze óók zo’n product moeten hebben en dat ze dat gerust bij jou kunnen kopen.

Marketing kunst vereist vakmanschap

Om ervoor te zorgen dat mensen hebberig worden naar je product, heeft elke organisatie een gereedschapskist. En die bevatten vrijwel allemaal dezelfde gereedschappen. Ik heb het natuurlijk over de welbekende marketing P’s: prijs, product, promotie, plaats en personeel. Maar het gaat niet zozeer om het gereedschap,  het gaat erom wat je er mee gedaan wordt.

Niet iedereen die een kwast ter hand neemt, levert een topprestatie zoals Michelangelo met de Sixtijnse kapel. Dat was een kunstenaar, een vakman. Bij marketing is dat net  zo. Vakmanschap in marketing is een kunst. De kunst van het hebberig maken.

Deel dit artikel via:
  • Share on Google+

Reacties (0)


Plaats een reactie