Nu.nl

NU.nl is het grootste digitale nieuwsmerk van Nederland. Maandelijks bereiken onze apps en website meer dan zeven miljoen Nederlanders met nieuws, verslaggeving, achtergronden en video.

Nu.nl

Over Nu.nl

De site werd in 1999 opgericht door Kees Zegers, Merien ten Houten, Robert Klep en Sacha Prins. NU.nl was hiermee de eerste nieuwspartij in Nederland die zich volledig op online nieuws richtte.

Inmiddels bezoeken ruim zeven miljoen Nederlanders per maand NU.nl en bekijken zij samen 800 miljoen pagina’s. Ruim driekwart van de bezoekers komt via de mobiele website of de apps die in eigen huis worden ontwikkeld. Miljoenen mensen volgen NU.nl ook op social media.

Sinds 2001 is NU.nl in handen van de Finse uitgever Sanoma.

(Online) Marketing en communicatie vacatures bij Nu.nl

Bekijk hieronder de online marketing vacatures en/of communicatie vacatures bij Nu.nl die momenteel aangemeld staan op het platform van Marketing & Communicatie Vacatures. Als er op dit moment geen vacatures staan, hou dan onze social media kanalen in de gaten voor updates of meld je aan op de nieuwsbrief.

Deel dit artikel via:
  • Share on Google+
Geef Nu.nl jouw rating
1 2 3 4 5