De missie van NLE is het uitdagen en scherp houden van ingedutte, traditionele markten, zoals de energie- en telecommarkt. Wij zorgen voor knetterscherpe prijzen, zijn uitzonderlijk klantgericht en zetten ons met hart en ziel in voor technologische vernieuwing.

De toekomst van de energiemarkt ligt in meer dan energielevering alleen. Wij denken dat het energiebedrijf van de toekomst vooral een datadienstverlener zal gaan worden. En als technologiegedreven onderneming worden wij daar bijzonder blij van.