NHG

NHG (Nationale Hypotheek Garantie) wil verantwoorde financiering voor een eigen woning bereikbaar maken voor zoveel mogelijk mensen. Met de Nationale Hypotheek Garantie zijn huiskopers zeker van een verantwoorde en betaalbare hypotheek. En bovendien beperken ze met NHG de financiële risico’s van een eigen koopwoning.

NHG

Waarborgfonds Eigen Woningen

Het Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW) is op 10 november 1993 opgericht door het voormalige Ministerie van VROM en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Achtergrond hiervan was de wens van het Rijk en de gemeenten om te komen tot verzelfstandiging van het instrument gemeentegarantie met rijksdeelneming. Per 1 januari 1995 was deze verzelfstandiging een feit met de introductie van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG).

Het WEW heeft als doel het bevorderen van het eigenwoningbezit en is verantwoordelijk voor het beleid en de uitvoering van de NHG. Jaarlijks stelt zij regels op voor het verstrekken van NHG. Deze 'Voorwaarden & Normen' moeten worden goedgekeurd door de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De uitvoering van de NHG vindt plaats bij de geldverstrekkers. Controle op dossiers vindt plaats op het moment dat een schadedeclaratie wordt ingediend. Er is dus sprake van een systeem met repressief toezicht. Het WEW ondersteunt de geldverstrekkers bij de uitvoering van de NHG en beheert het fondsvermogen in verband met het risico van de NHG. 

Het WEW is een private instelling met achtervangovereenkomsten met Rijk en gemeenten. Dit betekent dat het WEW te allen tijde aan haar betalingsverplichtingen kan voldoen. Als gevolg hiervan beschouwt De Nederlandsche Bank de Nationale Hypotheek Garantie als een overheidsgarantie. Hieruit vloeit voort dat leningen met NHG voor de geldverstrekker doorgaans minder solvabiliteit vereisen. Dit voordeel voor geldverstrekkers wordt aan consumenten "teruggegeven" door de lagere hypotheekrente op een hypotheek met NHG. 

Het dagelijks bestuur van het WEW ligt in handen van Arjen Gielen en Carla Muters. Het WEW heeft een Raad van Commissarissen.

Werken bij NHG

Werken in het hart van de woning- en hypotheekmarkt. Op het snijvlak van consumenten, overheid en marktpartijen. Bij ons krijg jij de ruimte om grenzen te verleggen en oplossingen te ontwikkelen met een grote maatschappelijke impact. Je werkt aan een belangrijke missie: een goed functionerende woningmarkt voor iedere Nederlander. Samen met je collega’s kun jij bij ons het verschil maken. 

Marketing en communicatie vacatures bij NHG

Hieronder vind je de (online) marketing vacatures en communicatie vacatures bij NHG die op dit moment aangemeld staan op dit platform. Staat er vandaag niets? Blijf dan op de hoogte van nieuwe uitdagingen bij NHG door je aan te melden op de nieuwsbrief en hou onze social media kanalen in de gaten.

Deel dit artikel via:
  • Share on Google+
Geef NHG jouw rating
1 2 3 4 5