Internationale Architectuur Biennale Rotterdam

De IABR is een kleine organisatie met enthousiaste medewerkers die zich momenteel inzetten voor de organisatie van de IABR–Ateliers en de volgende architectuur biennale, IABR–2020–DOWN TO EARTH.

IABR - Internationale Architectuur Biennale Rotterdam

Over IABR

De Internationale Architectuur Biennale Rotterdam (IABR) is opgericht in 2001 in de overtuiging dat architectuur en met name de stedenbouw van groot maatschappelijk belang is. Sinds 2004 richt de IABR zich daarom vooral op de toekomst van de stad, waar over een aantal decennia bijna 80% van de wereldbevolking meer dan 90% van onze welvaart zal produceren – en dat moet op een duurzame manier.

In haar meerjarenbeleidsplan 2017 – 2020: Naar een Weerbare Stad plaatst de IABR de toekomst van de stad nadrukkelijk in het teken van klimaatverandering en groeiende sociale ongelijkheid. De belangrijkste doelstelling van de IABR is daarom om naar vermogen bij te dragen aan het helpen realiseren van de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties en het halen van de doelstellingen vastgelegd in het Klimaatverdrag van Parijs.

Sleutel daarbij zijn goed ontworpen sociaal inclusieve weerbare steden. We kunnen de klimaatproblemen in de wereld alleen maar oplossen als we ze oplossen in de stad. En goed ontwerp speelt daarbij een cruciale rol.

Het IABR-Atelier en de biennale

De IABR is zowel cultuur- als kennisinstelling en het is in die combinatie dat zij de kracht van verbeelding en ontwerp doelgericht inzet voor daadwerkelijke verandering. De twee belangrijkste instrumenten die de IABR inzet om haar doelstelling te bereiken zijn het IABR–Atelier en de biennale zelf.

In de IABR–Ateliers zetten we ontwerpend onderzoek in om de toekomst te verkennen, op zoek naar innovatieve oplossingen voor bestaande urgente problemen. In de Ateliers werken we samen met ontwerpers en experts, met betrokken overheden en andere stakeholders. Samen ontwerpen we aan echte oplossingen en bouwen we aan op transitie gerichte capaciteit, bij de overheden en in de samenleving. De manifestatie, de biennale zelf, is daarbij geen doel maar vooral een uitstekend middel: een internationaal podium voor wereldwijde kennisoverdracht tussen ontwerpers en denkers, tussen steden en overheden, en tussen vakmensen en publiek. Met het doel een brug te slaan van ontwerpend onderzoek naar actie, van plannen naar projecten, en van verbeelding naar realisatie. Met de resultaten van ons doorlopend onderzoek en met een tweejaarlijkse manifestatie (de biennale) laten we de wereld zien en ervaren hoe er gewerkt kan worden aan de toekomst van de stad.

(Online) Marketing en communicatie vacatures bij IABR

Bekijk hieronder de (online) marketing en/of communicatie vacatures en stages bij IABR in Rotterdam die momenteel aangemeld zijn op het platform van Marketing & Communicatie Vacatures. Staan hieronder vacatures? Hou dan onze social media kanalen in de gaten voor updates of meld je aan op de nieuwsbrief.

04 okt 2019 406 Redactie 0
Deel dit artikel via:
  • 0
  • Share on Google+
  • 0
Geef Internationale Architectuur Biennale Rotterdam jouw rating
1 2 3 4 5