Gevangenenzorg Nederland

Gevangenenzorg Nederland gelooft in herstel en biedt (ex)gevangenen, tbs-patiënten en hun relaties kansen op een sociaal en economisch zelfredzaam leven. Met veel energie en passie zetten we ons in voor ontmoeting met de gevangen medemens. We bieden hen een helpende hand en ondersteunen hun familie tijdens detentie. Dat doen we al meer dan 25 jaar. Onze 650 vrijwilligers spelen hierin een bijzondere rol.

Gevangenenzorg Nederland

Over Gevangenzorg Nederland

'Geloof in herstel'! Dat wil zeggen: wij willen present zijn bij gevangenen, tbs-patiënten en hun relaties en hen kansen bieden op een menswaardig en zelfredzaam leven. Dat doen we door vanuit onze christelijke kernwaarde 'barmhartige gerechtigheid' de samenleving te betrekken bij ons werk (donaties, netwerken en vrijwillige inzet).

Gevangenenzorg Nederland draagt tijdens en na detentie bij aan een menswaardig bestaan en vergroot de kansen op zelfredzaamheid van haar hulpvragers door haar methode van Herstelzorg integraal in de programma's toe te passen en steeds te verbeteren. Ons hulpaanbod is vraaggericht, gevarieerd (individueel en groepsgericht) en innovatief. De continue doorontwikkeling van Herstelzorg verbetert de inhoud van onze zorg, de begeleiding van onze vrijwilligers en de communicatie en verantwoording naar onze stakeholders. Het vergroot de inzichten voor een consistente beleidsontwikkeling. Gevangenenzorg wil een goede voortgang van haar werk borgen door een breed privaat en publiek financieel draagvlak.

(online) Marketing en communicatie vacatures bij Gevangenzorg Nederland

Hieronder staan de (online) marketing vacatures en communicatie vacatures bij Gevangenzorg Nederland die momenteel aangemeld staan op dit platform. Staat er vandaag niets? Meld je dan aan op de nieuwsbrief en hou onze social media kanalen in de gaten.

28 Jan 2020 171 Redactie 0
Deel dit artikel via:
  • Share on Google+
Geef Gevangenenzorg Nederland jouw rating
1 2 3 4 5