aanmelder.nl

aanmelder.nl levert betrouwbare en praktische software oplossingen om succesvollere en effectievere evenementen te organiseren. Wij doen dit door complexe vraagstukken om te toveren naar gebruiksvriendelijke software waar jij als organisator zelf mee aan de slag kan.

online marketing vacatures en communicatie vacatures bij aanmelder.nl in Delft

Over aanmelder.nl

aanmelder.nl is opgericht vanuit het idee dat processen slimmer kunnen. Oprichters Freek en Jelle organiseerden zelf regelmatig evenementen tijdens hun studie aan de TU Delft. 'Excel lijsten bijhouden, daar weten wij wel op,' aldus Freek. Dat is de start geweest van aanmelder.nl. Het begon met een uitgebreid softwarepakket voor registratie, communicatie en administratie voor evenementen. Inmiddels gespecialiseerd in het creëren en innoveren van softwareoplossingen in de evenementenbranche.

Met een berg ambitie en een goede dosis lef werken we aan de perfectionalisering van onze producten en lanceren we met enige regelmaat nieuwe producten. Met als doel onze klanten te helpen bij het versterken van kennisdeling en samen slimmer te worden.

Werken bij aanmelder.nl

Onze cultuur
aanmelder.nl zet zich in voor een gezonde en inspirerende werkomgeving met een focus op continu leren. Wij werken met de Holacracy managementmethode in plaats van een traditionele managementsysteem. Onze medewerkers krijgen de vrijheid om crossfunctioneel te werken en hun vaardigheden te ontwikkelen terwijl ze op hoog niveau presteren.

We houden van innoveren, successen vieren, vrijdagborrels, elk kwartaal een uitje met leuke activiteiten en genoeg vrije tijd om te ontspannen. Een gezonde werk-privé-balans is onderdeel van onze werknemersfilosofie en we moedigen onze werknemers aan om tijd door te brengen met hun dierbaren, actief te sporten, gezond te eten, tijd vrij te maken voor hun hobby's en terug te komen met geweldige en creatieve ideeën.

Diversiteit en inclusie
We vinden diversiteit belangrijk en we hebben 6 verschillende nationaliteiten in ons bedrijf. Met een gemiddelde leeftijd van 35 jaar en verschillende hbo-achtergronden inspireren en dagen we elkaar uit om elke dag beter te worden.

We zijn trots op een gezonde man-vrouwverhouding: 50% mannen en 50% vrouwen die creativiteit en innovatie in ons team stimuleren. Zo verkennen we verschillende perspectieven en komen we beter in contact met onze klanten.

aanmelder.nl streeft naar een open en collegiale omgeving waar betrokkenheid, vertrouwen en transparantie de pijlers zijn van efficiënt teamwerk, ongeacht ras, nationaliteit, leeftijd, geslacht, handicap of seksuele geaardheid.

(Online) Marketing en communicatie vacatures bij aanmelder.nl

Hieronder staan de (online) marketing vacatures en communicatie vacatures en stages bij aanmelder.nl die momenteel aangemeld zijn op dit platform. Staat er vandaag niets? Meld je dan aan voor de wekelijkse LinkedIn nieuwsbrief en hou onze social media kanalen in de gaten. 

10 jun 2022 792 Redactie 0
Deel dit artikel via:
  • Share on Google+
1

555

1

555

1

555

1

555

1

555

1

555

1

555

1

555

1

555

1

555

1

555

1

555

1

555

1

555

1

555

1

555

1

555

1

555

1

555

1

555

1

555

1

555

1

555

1

555

1

555

1

555

1

555

1

555

1

555

1

555

1

555

1

555

Geef aanmelder.nl jouw rating
1 2 3 4 5