Pharos

Pharos ondersteunt partijen met kennis en expertise in een duurzame aanpak van de gezondheidsverschillen. In deze aanpak werkt Pharos samen met alle partijen die bij de aanpak van gezondheidsverschillen betrokken zijn zoals gemeenten, landelijke en lokale partijen in de zorg en verzekeraars.

Bedrijfsprofiel Pharos

WIE WIJ ZIJN

Pharos, expertisecentrum gezondheidsverschillen. Onze expertise richt zich op:

  • het duurzaam verbeteren van de kwaliteit, effectiviteit en toegankelijkheid van zorg en preventie aan laagopgeleiden, migranten en vluchtelingen. 
  • het verminderen van gezondheidsverschillen die bestaan tussen diverse groepen mensen.

Onze expertise richt zich op de hele gezondheidszorg en op alle terreinen die voor het gezondheidsbeleid van belang zijn.

Daarnaast zijn wij het landelijke kenniscentrum op het gebied van preventie meisjesbesnijdenis.

Onze visie

Gezondheid van mensen is op de eerste plaats van belang voor de kwaliteit van leven van mensen zelf. Maar ook voor de samenleving, de economie, de arbeidsmarkt, participatie en de kosten van zorg. Gezondheidsbevordering gaat hand in hand met het stimuleren van arbeidsdeelname, het terugdringen van schoolverzuim, creëren van een gezondere leefomgeving en het beter aansluiten van preventie, zorg en welzijn.

15 okt 2015 972 Redactie 0
Deel dit artikel via:
  • 0
  • Share on Google+
  • 0
Geef Pharos jouw rating
1 2 3 4 5