Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGz

Het netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGz is een samenwerkingsverband dat is opgericht door de beroepsverenigingen van de psychiaters (NVvP) en de psychologen (NIP) en het Landelijk Platform GGz (LPGGz). In het netwerk participeren daarnaast GGZ Nederland, Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en een groot aantal andere relevante beroepsorganisaties en stakeholders.

Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGz

De oprichting van het netwerk vloeit mede voort uit het Bestuurlijk Akkoord Toekomst GGz . Volgens dit akkoord is de komende jaren een planmatige, continue verbetering en innovatie van de beroepsuitoefening van professionals nodig. Patiënten en hun naasten kunnen zo op een gelijkwaardige basis samen met een behandelaar beslissingen nemen.

Het domein van het netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGz is de geestelijke gezondheidszorg voor kinderen, volwassenen en ouderen, waaronder ook de verslavingszorg en de forensische geestelijke gezondheidszorg.

Onze missie is het streven naar de planmatige, continue verbetering en innovatie van de beroepsuitoefening van professionals in de geestelijke gezondheidszorg, opdat de door hen te leveren zorg op de juiste plek, door de juiste persoon, doelmatig, in goede samenhang en rondom de patiënt wordt verleend.

29 okt 2015 1083 Redactie 0
Deel dit artikel via:
  • Share on Google+
Geef Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGz jouw rating
1 2 3 4 5