Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid werkt aan een sociaal en economisch krachtig Nederland in Europa, met werk en bestaanszekerheid voor iedereen. Het gaat om de combinatie van sociaal én economisch. Het werken aan een sociaal Nederland, aan sociale samenhang. Werk is hierbij van groot belang.

online marketing vacatures en communicatie vacatures bij Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in Den Haag

Over het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid werkt aan eerlijk, gezond en veilig werk in Nederland. Iedereen moet de kans krijgen om mee te doen en zich te ontwikkelen zodat je zelf kan bijdragen aan je eigen toekomst. Als het tegenzit zorgen we voor een vangnet, en als je met pensioen gaat voor een inkomen. De inspectie van SZW zie erop toe dat werk veilig en eerlijk uitgevoerd kan worden en dat fraude aangepakt wordt. Als er misstanden zijn, treden we op. Het ministerie geeft als werkgever het goede voorbeeld.

We zijn verantwoordelijk voor het arbeidsmarktbeleid, inclusief migratie en vrij verkeer van werknemers, uitkeringen en re-integratie, inkomensbeleid, het combineren van arbeid en zorg, arbeidsomstandigheden en de inspectie daarop. Wij willen beleid maken dat voor iedereen werkt. We luisteren naar wat er speelt in de samenleving; werken nauw samen met partners, en spelen in op nieuwe ontwikkelingen, nationaal en internationaal.

online marketing vacatures en communicatie vacatures bij Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in Den Haag

Werk jij mee aan de bestaanszekerheid van iedereen in Nederland?

Het werkveld van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid draait om werk en bestaanszekerheid voor iedereen in Nederland. Kies je voor een carrière bij ons, dan maak je je sterk voor mensen die werken en mensen die (tijdelijk) niet werken. Voor je buren die hun kinderen naar veilige kinderopvang willen sturen en de aannemer om de hoek die gezond zijn pensioen wil halen. En ook voor je neef van middelbare leeftijd die moeilijk aan een baan kan komen, of je studiegenoot die hoge schulden heeft. Jouw werk raakt ons allemaal. Het is veelzijdig en van grote invloed op onze maatschappij.

De onderwerpen waar je aan werkt, komen regelmatig in het nieuws. Denk aan arbeidsmigratie, schuldenproblematiek, onveilige werkomstandigheden of extra geboorteverlof voor vaders. Het draait altijd om zaken met maatschappelijke impact. De combinatie van inhoud en maatschappelijk impact maakt werken bij SZW mooi en uniek. Je staat met je werk (als beleidsmedewerker, inspecteur, econoom of jurist) midden in het maatschappelijke debat, sterker nog, je maakt er actief deel van uit.

Marketing en communicatie vacatures bij het Ministerie SZW

Bekijk hieronder de (online) marketing en communicatie vacatures van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid die momenteel aangemeld staan op het platform van Marketing & Communicatie Vacatures. Staan er geen vacatures? Hou dan onze social media kanalen in de gaten voor updates of meld je aan op de wekelijkse LinkedIn nieuwsbrief.

28 apr 2023 110 Redactie 0
Deel dit artikel via:
  • 0
  • Share on Google+
  • 0
Geef Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid jouw rating
1 2 3 4 5