KWS Infra

KWS Infra is marktleider in de wegenbouw van Nederland. We hebben een landelijke dekking en zijn decentraal georganiseerd met regionale vestigingen dochters & deelnemingen. KWS Infra is zowel actief met de aanleg van grote, gecompliceerde en multidisciplinaire (infrastructurele) projecten als met kleinschalige projecten voor lokale overheden en particulieren.

Bedrijfspagina KWS Infra

Wij kunnen samen met onze dochterondernemingen zowel specialistische werkzaamheden uitvoeren alsook voor elk project een totaaloplossing aanbieden.  Meer dan honderd jaar ervaring maakt ons de juiste partij voor infrastructurele projecten met een breed scala aan werkzaamheden en contractvormen. 

Vizier op de samenleving

Het vizier op de samenleving zit in onze mentaliteit. Wij weten dat goede informatie-uitwisseling en anticiperen op problemen in de praktijk werkt. Vaak gaan wij daarbij een stap verder dan gevraagd wordt. Ook werkt KWS Infra al jaren aan verduurzaming van de maatschappij. Bijvoorbeeld door maximaal hergebruik van oud asfalt, licht-verontreinigde grond en andere materialen. Liefst zo hoogwaardig mogelijk. Bij de productie van asfalt wordt de uitstoot nauwlettend in de gaten gehouden.

De verbindende factor

De beste ideeën ontstaan als mensen samenwerken en communiceren en zodoende hun krachten verenigen. Dat begint met verbinding. Van mensen, bedrijven, overheden en andere betrokkenen. Verbinding leidt tot verbondenheid: de bron van alle vooruitgang. KWS Infra legt letterlijk en figuurlijk verbindingen om mensen tot elkaar te brengen. Over land en water. Boven en onder de grond. Voor deze infrastructuur is alle kennis en capaciteit in huis: advies, ontwerp, realisatie, exploitatie en onderhoud.

KWS Infra

Waarom KWS Infra?

Wat kun je bij KWS Infra verwachten?

Het is bijzonder om voor KWS Infra te werken, want hoewel je bij één van onze bedrijven werkt, ben je toch ook onderdeel van een groot concern. Een concern dat zich bezig houdt met het ontwerpen, ontwikkelen, realiseren en beheren van de gebouwde omgeving. Het liefst doen we dat door onze kracht te laten zien: meerdere VolkerWessels-bedrijven werken samen aan één project. Die aanpak heeft succes. Dat blijkt ook uit de indrukwekkende projecten die wij op onze naam hebben staan.

 • Projecten die met veel kennis en passie worden gerealiseerd door onze medewerkers.
 • Een uitdagende werkomgeving, waarin je meehelpt om mooie projecten te realiseren. Projecten waarover gepraat wordt, die vaak iconen worden in het landschap en niet zelden een maatschappelijke betekenis hebben.
 • De projecten en opdrachten zijn gevarieerd en sluiten aan bij jouw opleidingsniveau. Je zult merken dat de omgeving waarin wij werkzaam zijn, dynamisch en erg prettig is om in te werken.
 • Uitgebreide mogelijkheden om je kennis en vaardigheden verder te ontwikkelen en uit te breiden. Hiervoor hebben wij o.a. de speciale VolkerWessels Academy met een groot aanbod aan trainingen en opleidingen.
 • Een management dat oog heeft voor talent. Zij ondersteunen jouw ontwikkeling en zien erop toe dat je zelf werk maakt van de kansen die er liggen.

Onze bedrijfscultuur

 • Wij kennen een informele sfeer. Wij spreken elkaar aan met 'je' en 'jij' en bij elke medewerker staat de deur altijd open.
 • Wij realiseren projecten die maatschappelijk belang hebben en waar je trots op kunt en mag zijn.
 • Wij kennen een grote verscheidenheid aan werkzaamheden, disciplines en projecten.
 • Werken bij KWS Infra betekent veel vrijheid en ruimte voor eigen inbreng.
 • Wij geven onze medewerkers niet alleen veel verantwoordelijkheid, wij zijn ook verantwoordelijk voor de veiligheid en het welzijn van onze mensen en onze klanten.
 • Wij zijn een professioneel bedrijf dat op veel gebieden een leidende positie heeft in de markt. Deze positie willen wij versterken.
04 mrt 2015 1388 Redactie 0
Deel dit artikel via:
 • 0
 • Share on Google+
 • 0
Geef KWS Infra jouw rating
1 2 3 4 5