Critical Mass

Critical Mass laat jonge mensen ervaren hoe conflicten ontstaan. Wij laten jonge mensen voelen hoe het is om buitengesloten te worden. We dagen hen uit te experimenteren met verschillende stijlen van ruziemaken en conflict-oplossen. We confronteren hen met hun eigen vooroordelen. Hierdoor stappen ze even in de schoenen van de ander, voelen andere emoties en kijken opnieuw naar hun eigen aannames en gedrag.

Critical Mass

Critical Mass ontwikkelt interactieve tentoonstellingen, multimediale installaties en werkvormen, voornamelijk voor jonge mensen maar ook geschikt voor professionals en organisaties die met jonge mensen werken (docenten, jongerenwerk, etc.) en/of actief zijn op het brede werkveld rondom conflicten.

Geschiedenis Critical Mass

Sinds haar oprichting in 2005 heeft Critical Mass zich ontwikkeld van een informele groep vrienden met een gezamenlijk interesse in de onderliggende dynamiek van conflicten, tot een professionele organisatie met een unieke werkwijze die gewaardeerd wordt om haar vernieuwende aanpak om conflictdynamiek inzichtelijk te maken.

In de eerste jaren van ons bestaan leerden deelnemers aan onze projecten, veelal studenten, vooral over conflicten ‘ver weg’ en voerden zij academische discussies over thema’s als verzoening en rechtvaardigheid. Vanaf 2006 zijn wij ons gaan toeleggen op het maken van creatieve installaties om een bredere doelgroep te laten kennismaken met thema’s als vooroordelen, discriminatie en (de-)escalatie van conflict. Dit heeft onder andere geresulteerd in de interactieve en multimediale tentoonstelling Denk jij buiten je INBOX die in enkele jaren door meer dan 10.000 jongeren is bezocht. Later ontdekten we dat ook professionals en andere maatschappelijke organisaties veel profijt hebben van onze ervaringsgerichte aanpak. Vanaf 2010 hebben wij ons daarom meer gericht op het aanbieden van trainingen en methodieken aan professionals en maatschappelijke organisaties.

Anno 2014 is Critical Mass specialist in ervaringsleren, en zetten wij dit in binnen onze eigen projecten en ook steeds meer in opdracht deze organisaties die zij binnen hun activiteiten kunnen gebruiken. We reizen op dit moment met vijf ‘confrontatiecontainers’ uit ons project VRIEND&VIJAND  door het land langs scholen om te werken aan sociale veiligheid.

04 mei 2015 1056 Redactie 0
Deel dit artikel via:
  • Share on Google+
Geef Critical Mass jouw rating
1 2 3 4 5