BOinK

Al sinds 1995 is BOinK de belangenvereniging die de positie van ouders in de kinderopvang en peuterspeelzalen versterkt en ondersteunt. Op dit moment vertegenwoordigen wij ruim 4000 oudercommissies van alle oudercommissies in Nederland. Samen met BOinK werkt u aan kwalitatief goede, voor iedereen bereikbare en betaalbare kinderopvang!

BOinK

Over BOinK

BOinK vertegenwoordigt de belangen van de ouders bij beleidsmakers, in adviesraden, bij politici, ondernemers en inhoudsdeskundigen. Op deze manier oefenen we invloed uit op wet- en regelgeving, financiering en kwaliteitsontwikkeling in de kinderopvang. Zo zijn wij nauw betrokken bij de ontwikkelingen omtrent de Wet kinderopvang en de Geschillencommissie kinderopvang. Wij informeren ouders hierover via onze nieuwsberichten op onze website, via ons magazine en onze maandelijkse digitale nieuwsbrief en we staan dagelijks ouders en oudercommissies te woord in ons spreekuur. Ons magazine verschijnt twee keer per jaar. Dit is een platform voor oudercommissies om ervaringen te delen en te informeren. Daarnaast ontwikkelen we uitgebreide brochures oudercommissies en individuele ouders en bieden we trainigen aan oudercommissies en centrale oudercommissies. Tevens organiseren we jaarlijks meerdere ouderavonden. We inventariseren actief meningen, ervaringen en ideeën van ouders, zodat we kunnen fungeren als spreekbuis voor ouders in de media.

28 jul 2015 1229 Redactie 0
Deel dit artikel via:
  • Share on Google+
Geef BOinK jouw rating
1 2 3 4 5