Weee Nederland

WEEE NL is een bij de nationale overheid geregistreerd collectief terugname systeem. In Nederland WEEE-plichtige bedrijven kunnen lid worden van WEEE NL en op deze manier voldoen aan de verplichtingen die de Nederlandse wetgeving stelt.

Het collectief WEEE NL is er voor u. Klanten en partners staan voorop. Onze doelen zijn dan ook helder: voldoen aan wetgeving tegen optimale kosten.

Met onze oprichting doorbreken wij het 15 jaar bestaande monopolie van Wecyle/ICT Milieu. Wij creëren een keuze voor u.

De samenwerking met het European Recycling Platform zorgt voor veel kennis en ervaring in inzamelingsstructuren en doelgroep benadering. ERP beheert eigen terugname systemen in 14 Europese landen, waaronder Frankrijk, Duitsland, Engeland, Spanje en Italie.

Hoe we denken en ernaar handelen

In alles wat we doen, zit voorafgaand een gedachte. Hierin komt naar voren wat we belangrijk, oftewel waardevol, vinden. Wij denken en handelen volgens deze waarden:

Vernieuwend: Out of the box, nieuwe wegen bewandelen, innovatief. Dit zijn een aantal synoniemen waaronder we vernieuwend scharen. We houden er niet van het te doen zoals al onze concurrenten het doen of het te doen 'zoals we het altijd doen'... omdat we ervan overtuigd zijn dat het altijd beter kan. Daarvoor heb je durf nodig. Daarvoor zal je keihard moeten werken. En zal je soms ook fouten maken. Dat is niet erg, zolang het eindresultaat maar beter is dan hetgeen we nu krijgen.

Praktisch: We weten gewoon waar we het over hebben. We komen ook uit de praktijk. We zijn dus deskundig door onze praktijkervaring. Voor ons geen hoogdravende theorieën en modellen. Ja, we zijn slimme mensen die oplossingen bedenken die vernieuwend zijn. Maar we staan ook gewoon met de poten in de modder en willen het graag simpel en werkbaar. Dat betekent trouwens niet dat we niet openstaan voor kennis opgedaan uit de wetenschap, maar wel graag alleen die kennis die in de praktijk is getoetst en waarvan gebleken is dat het werkt!

Saamhorig: We geloven erin dat we onderdeel zijn van een groter geheel. Zo kunnen we de mensheid niet los zien van deze aarde waarop we leven. Ook kunnen we onze organisatie niet los zien van de samenleving waarin we leven. Dit maakt dat we ons dienstbaar en flexibel opstellen ten opzichte van milieu en samenleving, waarbij we onze eigen unieke plek creëren door onze toegevoegde waarde te laten zien. Daarnaast gaan we verbindingen aan voor de lange termijn en zijn we continue op zoek naar nieuwe relaties die onze missie kunnen helpen verwezenlijken. Lange termijn relaties kan je alleen aangaan als je jezelf flexibel opstelt en je het gesprek blijft aangaan hoe je het beste uit elkaar kan halen. Niet altijd gemakkelijk, maar wel de meest duurzame en sociale weg naar succes, ons inziens.

Deze waarden geven ons richting en duidelijkheid voor elkaar en de buitenwereld. Je kan ze ook niet los van elkaar zien. Dat zou namelijk kunnen betekenen dat we met ons vakmanschap iets bedenken, wat niet vernieuwend is of wat onze relaties met vaste partners zou kunnen schaden. Om die reden kiezen we een zelfbedacht woord, waarmee de samenhang van de drie waarden naar voren brengt.

Dit is de term: Verpraksaam. Deze term gebruiken we als lakmoesproef. Elke actie, elk nieuw initiatief leggen we naast de meetlat van Verpraksaam. Als het niet de test doorstaat, doen we het niet !

 

11 sep 2014 1601 Remco van Buren 0
Deel dit artikel via:
  • Share on Google+
Geef Weee Nederland jouw rating
1 2 3 4 5